Middelfarts borgmester takker for prisen

Årets El-Bilkommune

På byrådets vegne tak.

Af hjertet tak.

Vi er lykkelige for den ærefulde udnævnelse og hæfter os ved at prisen går til el-bil Kommune. Altså for en indsats der dækker hele kommunens geografi. En pris der sætter fokus på de mange nuancer der er, når el-bilerne skal udrulles i kommuner, hvor der både er by, land og opland. Vi har både en opgave i at få flere el-biler ind i vores virksomhed, kommunen. Vi har også en stor opgave i at sikre at danskerne kan få adgang til ladestationer – uanset om de bor i byen, på landet eller i oplande.

Kort og godt ser vi det som en opgave at sikre at el-biler ikke kun er for millionærer, men for millioner af mennesker. Derfor er det et kommunalt ansvar at arbejde for at hjælpe med at give flest mulige mennesker adgang til opladning ved bopælen, da det er billigst og mest bekvemt. Men der skal også være en bred vifte af lademuligheder til dem, som ikke kan fylde strøm på bilen derhjemme.

Det er en kompleks strategisk opgave. Også i dagligdagen er en række opgaver vi skal sætte os ind i, for vi skal handle konkret. Så tak for anerkendelsen for vores arbejde.

Og der vil jeg så give dig, Jørn ved foreningen elbilby, et diplom som super-samarbejdspartner. For der er ingen tvivl om at den grønne omstilling kræver nye samarbejder og kompetencer. Og der har foreningen elbil by hjulpet os hver gang opgaven hedder;

  • Faglig hjælp til at analysere hvor forskellige ladestationer kan stå
  • hjælpe med at afholde borgermøder med faglige indlæg
  • støtte til at finde steder hvor lovgivning bør ændres
  • og ikke mindst – udbrede budskabet om at fremtiden er elektrisk.

Og der har I været en fantastisk samarbejdspartner til vores folkemøder indtil nu og i fremtiden.

På byrådets vegne – tak

Overræk diplom