Grøn strøm – fup eller fakta

Vi ser mange reklamer for “grøn strøm”, men hvordan separerer man strøm i en ledning efter hvordan den er produceret. Findes der en fancy dims, eller er det ren og skær marketing?

Nogle af de produkter der tilbydes, bygger på “kompensation”, altså hvis du køber dit strøm hos os, så sørger vi for at plante et træ, opstille en vindmølle eller noget helt tredje. Her bruger du præcis samme elproduktion som alle andre, uanset hvilket selskab de er tilknyttet, men måske en andel af det du betaler reelt går til grønne initiativer, der ellers ikke var ført ud i livet.

Andre, som f.eks. dette OK/Vestas samarbejde går skridtet videre og opbygger et lager af strøm fra egen vindmølle. Når lageret er tømt, så kommer strømmen fra nettet og altså fra præcis det samme elmix som øvrige forbrugere modtager. Matcher lagerets størrelse forbruget på en dag med højt forbrug, så vil det være overvejende sandsynligt, at den strøm du lader på bilen kan føres direkte tilbage til elproduktionen fra en bestemt energikilde.

Kun en off-grid løsning tilkoblet vedvarende energikilde, som f.eks. vindmølle leverer med garanti grøn strøm. Dog er det tvivlsomt hvorvidt en løsning af denne type vil være rentabel, da det selv med et indbygget kapacitets lager kan være vanskeligt at udnytte hele produktionen.